Standpunten

Susanne Caarls D66 Digitaal

Digitalisering

Digitalisering dringt door tot in de kleinste vezels van de maatschappij. Het is daarom van wezenlijk belang de kansen en de bedreigingen nu, op Europees niveau, goed op te pakken! 

Europa moet het lef hebben om deel uit te willen maken van de top van de digitale wereld. We lopen momenteel echter ver achter op de Verenigde Staten en China. Er moet daarom fors worden geïnvesteerd om deze achterstand in de digitale wereld in te halen. 

Dit betekent meer investeren in onderwijs, onderzoek en innovatie zodat de mogelijkheden van bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie, block chain en kwantumcomputing beter worden verkend en benut. Sectoren zoals energie, veiligheid, landbouw maar bijvoorbeeld ook de kunstsector kunnen hiervan dan optimaal profiteren.

Susanne Caarls D66 Duurzaam

Duurzaamheid

Binnen tien generaties hebben wij het voor elkaar gekregen om de aarde op de rand van de afgrond te brengen - slechts één luttele generatie resteert ons om het tij te keren. Dat lijkt misschien onmogelijk, maar technisch is dat zeker haalbaar. Dat vergt een ongelooflijk grote inzet - duurzaamheid zal prioriteit nummer 1, 2 en 3 moeten worden. Daaraan zullen we vooral vanuit Europa, als belangrijke mondiale speler, een doorslaggevende bijdrage kunnen en moeten leveren.

Susanne Caarls D66 Democratie

Democratie

Democratie vooronderstelt betrokkenheid van de burger. Deze staat meer en meer onder druk. Gezocht zal moeten worden naar wegen om dat proces te keren, niet alleen door een betere instrumentatie van het Europees Parlement en een grotere transparantie, maar vooral door een veel betere communicatie met die burger. Democratie staat daarnaast voor een Europa waar mensen in vrijheid kunnen leven, wonen en werken. Waar hun mensenrechten niet geschonden worden en waar ze zich veilig en beschermd voelen. En waar landen of mensen die zich daar niet aan houden verantwoordelijk worden gehouden.