Drie jaar heb ik met veel plezier en toewijding gewoond en gewerkt op de mooie eilanden Bonaire, Saba en Sint Eustatius. Ik heb mooie herinneringen aan de gastvrijheid en de toewijding van iedereen daar! Ik heb me, samen met vele anderen, onder andere ingezet voor de huisvesting op Saba, voor kansarme jongeren op Bonaire en naschoolse opvang op Statia. Ook de onderwerpen integriteit en goed bestuur hebben bij mij altijd hoog op de agenda gestaan.

Vanuit D66 wil ik me in blijven zetten voor deze onderwerpen. Ik wil, samen met de D66-ers in de Tweede Kamer, aandacht blijven vragen voor het vinden van oplossingen om meer werk te creƫren op de eilanden. Ook is het belangrijk dat goede en betaalbare huisvesting voor iedereen wordt gerealiseerd. Eerste stappen worden al gezet om de wegen en de havens op eilanden op orde te brengen; we moeten zorgen dat dit wordt voortgezet. Daarnaast wil ik me speciaal inzetten voor behoud van de lokale cultuur van elk eiland; deze dient te worden gekoesterd en bewaard.

Ik realiseer me dat Europa ver weg ligt van de eilanden, maar tegelijkertijd biedt Europa mogelijkheden voor iedereen, inclusief de bewoners van Caribisch Nederland. Ik wil ervoor zorgen dat Europa de juiste kansen blijft bieden, en dat kan ik het beste realiseren van binnenuit, vanuit het Europees Parlement.